14.07.2007
სტუდენტური სესხი ყველასთვის
სტუდენტური სესხი ყველასთვის, ვისაც განათლების მიღება სურს!

ბაკალავრიატის სასწავლო პროგრამის დაფინანსება
 
 • სესხის ვადა – 10 წელი
 • სესხის მოცულობა – სწავლის ღირებულების შესაბამისად (მაქსიმუმი – 10.000 ლარი)
 • საპროცენტო განაკვეთი – წლიური 15%
 • საშეღავათო პერიოდი – 5 წელი

სამაგისტრო სასწავლო პროგრამის დაფინანსება
 
 • სესხის ვადა – 5 წელი
 • სესხის მოცულობა – სწავლის ღირებულების შესაბამისად
 • საპროცენტო განაკვეთი – წლიური 15%
 • საშეღავათო პერიოდი – 2 წელი

სემესტრული სესხი
 • სესხის ვადა – 6 თვე
 • სესხის მოცულობა – სწავლების ღირებულების შესაბამისად
 • საპროცენტო განაკვეთი – წლიური 12%

საჭირო დოკუმენტაცია
აბიტურიენტის პირადობის მოწმობა
თავდები 2 პირის შემოსავლების (მინიმუმი – 300 ლარი) დამადასტურებელი საბუთი
მათი პირადობის მოწმობები

Search
© 2011 ბაზისბანკი. ყველა უფლება დაცულია.