ვალუტა - USD
192.69 182.69
172.69 162.69
152.7 122.7
112.69 102.69
82.69 52.69
42.69 32.69
22.69 12.69
292.7 282.7
272.69 262.68
252.68 222.68
212.68

Search
© 2011 ბაზისბანკი. ყველა უფლება დაცულია.