ვალუტა - EUR
193.03 183.05
173.04 163.04
153.05 123.04
113.03 103.02
83.02 53.02
43.03 33.02
23.03 13.02
293.03 283.04
273.05 263.03
253.03 223.05
213.04

Search
© 2011 ბაზისბანკი. ყველა უფლება დაცულია.