დინამიკა

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

შემოსავალი

        21,718

        37,926

        44,879

        66,630

        75,718

88,411

IFRS მოგება

          3,660

        13,366

        14,525

        26,147

        26,482

29,804

მთლიანი აქტივები

      201,717

      391,403

      579,738

      798,280

      940,157

1,231,599

საკრედიტო პორტფელი

        94,525

     188,539

      274,762

      449,530

      594,289

757,874

მთლიანი ვალდებულებები

      147,568

      270,605

      444,077

      637,425

      754,388

1,018,108

კლიენტის ანგარიშები

      116,063

      231,364

      398,466

      479,791

      562,270

677,820

მთლიანი კაპიტალი

        54,149

      120,798

      135,661

      160,855

      185,769

213,491

ROE

6.76% 

 11.06%

10.7%

16.3%

14.3%

14.0%

ROA

 1.81%

  3.41% 

2.5%

3.3%

2.8%

2.4
 
Search
© 2011 ბაზისბანკი. ყველა უფლება დაცულია.